Back to Home

คานผลักประตูหนีไฟ PANIC BAR

คานผลักประตูหนีไฟ PANICBAR
คานผลักประตูหนีไฟ   6070

คานผลักประตูหนีไฟ Panic Bar

รุ่น 6050T

คานผลักประตูหนีไฟ Panic Bar

  รุ่น  6050

คานผลักประตูหนีไฟ  Panic bar

มีรุ่น  6050SS เป็นสแตนเลส

 

คานผลักประตูหนีไฟ   580 A

ขนาด 32" , 38"

คานผลักประตูหนีไฟ GLORY CMP

ยาว 40 นิ้ว

คานผลักประตูหนีไฟ DT1200

ขนาด 32"

คานผลักประตูคู่

ลูกบิดใช้คู่กับคานผลักประตูหนีไฟ

สำหรับเปิดจากด้านนอก

ก้านบิดใช้คู่คานผลักประตูหนีไฟ

สำหรับเปิดจากด้านนอก