Back to Home

มือจับ HANDLE

มือจับ HANDLE
มือจับหัวบัว สแตนเลสหนา

มือจับสแตนเลสตรง no. 100

ขนาด 4 , 6 นิ้ว

มือจับสแตนเลสตรง

ขนาด 9.5 นิ้ว

มือจับสแตนเลสตัวซี no.770

ขนาด 135 mm.

มือจับฝัง
ราวจับกันลื่นทรงตรง ยาว 600 มม.
มือจับบานกระทุ้ง

มือจับซิ้งค์ อบสีบรอนซ์

ขนาด 4 นิ้ว